Absolvera Redovisning™
När det är resultatet som räknas!
Absolvera Business Productivity Solutions
Vi utvecklar, licensierar och säljer affärsprogram. Redovisningsprogram, löneprogram, ekonomiprogram med mera för små och medelstora företag och organisationer. Program för att göra din administration betydligt enklare och mycket roligare.

Absolvera Redovisning™ för Mac, Windows, iPhone, iPad, och webben
Absolvera Accountin Inside logo


Leveransstart under första halvåret 2013!
Absolvera Redovisning är det andra programmet som använder affärslogiken i Absolvera Accounting™. Första programmet att använda tekniken är Mac-Bok™ 3, Sveriges första redovisningsprogram för Macintosh.
Mac-Bok™ 25 år


Redovisning helt enkelt
Absolvera Redovisning – när det är resultatet som räknas!


Absolvera Redovisning™ - för FileMaker Pro 10-12 och FileMaker Go
Art.nr: AR
Bokföringsprogrammet erbjuder följande funktioner:
Verifikationsregistrering med hjälp av anpassningsbar, valfri kontoplan (BAS-2010 kommer att levereras med) i upp till 18 månader. Kostnadsställen/resultatenheter. Ett antal färdiga rapporter för Grundbok, Huvudbok, Resultat - och balansräkningar, Saldobalans, Momsrapport samt Kontoplan. Praktiskt taget obegränsat antal transaktioner per verifikation, möjlighet att på varje verifikation lägga till ett externt producerat dokument, ex.vis från Word, Excel-, Pdf (kanske kontrollremsan från dagskassan mm); på varje transaktionsrad mata in text, samt även här lägga till ett externt dokument, samt Tips. Tips lägger du till i kontoplanen och kan bestå av ett externt producerat dokument. Tanken är att du direkt i verifikationsregistreringen får tillgång till information som rör just det kontot. Det kan vara konteringsinstruktioner. Som Pdf, eller varför inte ljud, video, Word eller annat lämpligt format.

Förutom ovanstående funktioner så ingår bland annat följande:
Möjlighet att skapa egna rapporter*. Inläsning av valutor online från Europeiska Centralbanken (ECB)**. Stöd för inläsning av transaktionsfiler (från webbshop med mera) med intern eller extern validering**.
Stöd för ODBC/JDBC
Stöd för att ansluta till externa SQL-datakällor, dvs komma åt informationen i Microsoft SQL Server, Oracle och MySQL*. Flera kan ha tillgång till redovisningsdata i nätverk**. Direkt Webbpublicering*** och statisk webbpublicering, två av totalt fyra tekniker som finns för att arbeta med dina redovisningsdata via webben.
För att använda Absolvera Redovisning™ med FileMaker Pro 10-12 respektive FileMaker Go, kontrollera krav för respektive operativ. Läs mer om aktuella versioner och systemkrav på filemaker.se.

Roadmap
Förutom ovanstående egenskaper så utvecklas bland annat följande funktioner utan inbördes ordning:

Valutahantering
Språkmodul
(order finns på de språk som Mac-Bok™ har utgivits på, i första hand de skandinaviska i andra hand övriga språk i EU).

Bokföringsprogrammet ersätter direkt Mac-Bok II (inklusive MacBore) och på sikt övriga redovisningsprodukter.

Med FileMaker Go for iPhonefor-iphone.html och FileMaker Go for iPadgraphic_for_ipad
Som komplement till FileMaker Pro är FileMaker Go perfekt för den som är på resande fot eller bara vill utöka användbarheten. En del begränsningar som utskriftsmöjlighet har rent tekniskt löst, vilket gör att det nu går att köra sin redovisning enbart i iPhone eller iPad.

Utökad med FileMaker Server 10-12
Servern hanterar: Upp till 250 FileMaker Pro klienter. Upp till 125 databaser (skulle du bara arbeta med Absolvera Redovisning innebär det upp till drygt 60 företags redovisning (Absolvera Redovisning använder normalt två databaser per företag, en med data och en med affärslogik och presentation). PHP Webbpublicering, den tredje av fyra webbtekniker. Upp till 100 sessioner via anpassad webbpublicering. Datakryptering med SSL.

Kompletterad med FileMaker Server Advanced
NYHET! FileMaker Server 11 Advanced begränsar inte antalet FileMaker Pro-klienter. Gränserna sätts enbart av hårdvara och operativsystem.
Direkt Webbpublicering samt Anpassad webbpublicering.
Advanced klarar upp till 100 sessioner mellan Direkt Webbpublicering och Anpassad webbpublicering.
Upp till sammanlagt 50 ODBC och JDBC-klienter.
Med FileMaker Server kan du spara tid och pengar genom att du slipper lokala inställningar och konfigurationer av ODBC-drivrutiner och DSN på FileMaker Pro-klienterna. Er SQL-administratör kommer att uppskatta en central hantering och ett konto för att sköta flera kopplingar. Och säkerheten blir bättre, eftersom klienterna inte kommunicerar direkt med SQL-källan.
Notering: Observera att XML-stödet försvunnit från och med version 12 av FileMaker Server!


Tillbehör
Serviceavtalet "Affärsprogramavtal"

*
FileMaker 10 / FileMaker 10 Advanced erfordras minst
** FileMaker 10 / FileMaker 10 Advanced erfordras minst, FileMaker Server 10 helst eller senare.
*** Upp till 9 användare med version 10 av FileMaker Pro eller senare..

Påbörjad uppdatering: April 2010, uppdaterad Februari 2013


Nyhet!
icon_fm_go

Bokföring som App i iPhone / iPad
Läs mer...

Relaterad information