Mac-Bok™ 3
Systemkrav
Introduktion | Detaljer | Interiörer | Systemkrav

Systemkrav för Mac-Bok™ utan FileMaker
Mac-Bok™ 25 år

Runtimeversion finns för Mac OS X 10.2.8 t o m 10.6.4*.
För Windows: 2000 (SP4), XP (SP1), XP Professional, Home Edition (SP 3), Vista Ultimate, Business, Home Premium
(SP 2), Windows 7 Ultimate, Professional, Home Premium**

* Av oss testade versioner, september 2010.
**Runtimeversion av Mac-Bok™ för Windows alla varianter blir tillgängliga vid årsskiftet 2010/2011.

Systemkrav för Mac-Bok™ med FileMaker
Systemkravet avgörs av vilken version av FileMaker du har eller planerar att skaffa + lagrinsplats för dina bokföringsdata.
Eftersom det finns version 7, 8, 8.5, 9, 10, 11 eller 12 av FileMaker återger vi här endast kraven för den lägsta nivån (FileMaker 7) samt FileMaker 9 (senaste är FileMaker Go for iPhone och iPad när detta skrivs ). Har du någon av de andra versionerna gäller deras systemkrav. Läs mer om aktuella versioner och systemkrav på filemaker.se (länkarna öppnas i ett nytt fönster).
+ Mac-Bok™ 3 och FileMaker Pro 9, systemkrav:
Mac-Bok™ 3 och FileMaker Pro 9, systemkrav:
Mac-Bok med eller utan* FileMaker Pro 9
Systemkrav

Hårdvaru- och programvarukrav
För att installera och använda Mac-Bok med FileMaker Pro 9 behöver du CD-ROM skivan i FileMaker Pro paketet och Mac-Bok modulen med respektive aktiveringskoder (på CD eller beställs/hämtas från www.absolvera.com utan Runtimeprogram) och minst följande hårdvara och programvara:

Windows XP Professional, Home Edition (Service Pack 2)

• Pentium III 500 MHz eller mer
• 256 MB RAM
• CD- eller DVD-läsare

* Runtime version av Mac-Bok™ för Windows 2000, XP tillgänglig efter årsskiftet 2010/2011.

Windows Vista Ultimate, Business, Home**

• 800 MHz 32-bit (x86) eller mer
• 512 MB RAM
• CD- eller DVD-läsare
• SVGA (800 x 600) eller högre upplösning på grafikkort och bildskärm

* Runtime version av Mac-Bok™ för Windows Vista tillgänglig efter årsskiftet 2010/2011.
** Versionskrav är minimikrav. Programmet kan även fungera med senare versioner godkända av FileMaker Inc.

Mac OS X 10.4.8

• PowerPC G3, G4, G5 eller Intel-Mac
• 256 MB RAM
• Mac OS X version 10.2.8 och 10.3.2
• en CD eller DVD-läsare

Länk till FileMakers svenska produktdokumentation (öppnas i nytt fönster).
+ Använda Mac-Bok™ och FileMaker 9 med Windows Server 2003 Terminal Services
snap_fmp9_TerminalServices_Win2003Server
Mer information finns i dokumentet Terminal Services

Dokumentnamn: FMP9_Terminal_Services.pdf
+ Använda Mac-Bok och FileMaker Pro 9 med Citrix Presentation Server
Mer information finns i dokumentet Köra FilerMaker Pro 9 på Citrix Presentation Server
Dokumentnamn: FMP9_Citrix_Guide.pdf

+ Använda Mac-Bok och FileMaker Pro 9 med webbpublicering
För att publicera Mac-Bok med Instant Web Publishing behöver du:
• en Windows- eller Mac OS-baserad dator med FileMaker Pro 9 eller FileMaker Server 9 Advanced, aktiverad för Instant Web Publishing
Obs
Instant Web Publishing samt xDBC stöds inte i FileMaker Server produkten. I övrigt behöver du
• tillgång till Internet eller ett intranet
• en eller flera Mac-Bok databaser

• FileMaker Pro web publishing komponenterna (automatiskt installerade vid en komplett installation)

För att använda en FileMakerdatabas delad med Instant Web Publishing,
krävs följande. Windows: Microsoft Internet Explorer version 7.x eller Firefox 2.x. Mac OS
X: Safari 1.2.x (Mac OS X 10.3), Safari 2.0.x (Mac OS X 10.4) eller Firefox 2.x. Båda
plattformar: Vissa tidigare versioner av Microsoft Internet Explorer och Safari blockeras.
Andra Mozilla-baserade webbläsare stöds inte, och kommer att visa en dialogruta med
uppmaning att uppgradera till en webbläsare som stöds. JavaScript måste vara aktiverat i
webbläsaren.

• Windows: För att testa din Mac-Bok via webbläsare, behöver du ha Microsoft Internet Explorer version 7.x eller Firefox 2.x.
• Mac OS X: För att testa din Mac-Bok via webbläsare, använd Safari 1.2.x (Mac OS X 10.3), Safari 2.0.x (Mac OS X 10.4) eller Firefox 2.x.
• Båda plattformar: Vissa tidigare versioner av Microsoft Internet Explorer och Safari blockeras. Andra Mozilla-baserade webbläsare stöds inte, och kommer att visa en dialogruta med uppmaning att uppgradera till en webbläsare som stöds. JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren.
Mer information hittar du i Handbok för Direkt webbpublicering.


Anslutning till Internet eller intranät
För att publicera Mac-Bok på Internet eller ett intranät, behöver värddatorn köra FileMaker Pro 9 eller FileMaker Server 9 /Advanced och databaserna måste vara öppna. Varje dator som skall ha tillgång till FileMaker Pro-databaser över nätverket fordrar en installerad licens av FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced (version 7, 8.x , 9 eller 10).
Dessutom rekommenderas:
• Fast anslutning till Internet eller intranet via TCP/IP.
• En fast IP-adress eller domännamn. Om du är osäker på vad du har att välja mellan; kontakta din ISP eller nätverksadministratör.

+ Om att dela Mac-Bok med FileMaker Pro, FMServer 9 respektive advanced
Om att dela Mac-Bok med FileMaker Pro 9
FileMaker Pro är utformad för att dela data i små arbetsgrupper, eller för
tillgång till egna data via nätverk. Via FileMaker Pro 9, Instant Web Publishing,
kan tillgången delas med upp till fem samtidiga webbanvändare. Antalet samtidiga FileMakerklienter i FileMaker 9 är begränsat till nio samtidiga användare. Se FileMaker Server 9 (pdf) för större kapacitet.

Om att dela Mac-Bok med FileMaker Server 9
För att dela information med flera samtidiga klienter använder du FileMaker Server 9. FileMaker Server erbjuder också stöd för webbpublicering med PHP eller XSLT. Andra fördelar med FileMaker Server:
• Snabb och lätt installation. Installera på 20 minuter eller mindre.
• Lättare underhåll för schemalagda aktiviteter som säkerhetskopiering och fjärradministration gör att du kan säkra serverdatorn fysiskt mot brand och stöld.
• Stöd för flera databaser
LockPad

• Kryptering av kommunikationen mellan FileMaker Pro-klienter och FileMaker Server med säker SSL-kryptering.
• Anslut till externa SQL-datakällor. Skapa säkra direktkopplingar till MS SQL Server, Oracle och MySQL-datakällor, så alla användare får tillgång till informationen.

Om att dela Mac-Bok med FileMaker Server 9 Advanced
För att dela information via Instant Web Publishing med flera samtidiga webbanvändare använder du FileMaker Server Advanced. FileMaker Server Advanced erbjuder också stöd för Custom Web Publishing och tekniker som XML, XSLT, PHP och xDBC. Andra fördelar med FileMaker Server Advanced:
• Snabb och lätt installation. Installera på 20 minuter eller mindre.
• Lättare underhåll för schemalagda aktiviteter som säkerhetskopiering och fjärradministration
• Stöd för flera databaser
• Kryptering av kommunikationen mellan FileMaker Pro-klienter och FileMaker Server med säker SSL-kryptering.
LockPad


+ Mac-Bok™ 3 och FileMaker Pro 7, systemkrav:
Mac-Bok™ 3 och FileMaker Pro 7, systemkrav:
Mac-Bok med eller utan* FileMaker Pro 7
Systemkrav


Hårdvaru- och programvarukravFör att installera och använda Mac-Bok med FileMaker Pro behöver du CD-ROM skivan i FileMaker Pro paketet och Mac-Bok modulen med aktiveringskod (på CD eller beställs/hämtas från www.absolvera.com utan Runtimeprogram) och minst följande hårdvara och programvara:

Windows systemkrav
• Pentium 300 MHz eller snabbare
• 64 MB total RAM för Windows 2000, 128 MB total RAM för Windows XP
• Windows 2000 SP4, Windows XP SP 1

• en hårddisk med minst 100 MB ledigt utrymme för FileMaker Pro,
eller minst 150 MB ledigt för FileMaker Developer (för en minimal installation av programvara enbart)
• en CD eller DVD enhet

* Runtime version av Mac-Bok™ för Windows tillgänglig årsskiftet 2009/2010.

Mac OS systemkrav
• Apple G3 eller G4 (inga G3 uppgraderingskort)
• 128 MB RAM
• Mac OS X version 10.2.8 och 10.3.2
• en hårddisk med minst 150 MB ledigt utrymme (för en minimal installation av programvara enbart)
• en CD eller DVD enhet
+ Använda Mac-Bok och FileMaker 7 i Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix och webbpublicering
Köra Mac-Bok™ och FileMaker 7 i Windows Server 2003 Terminal Services
Mer information finns i dokumentet Terminal Services (pdf)
Dokumentnamn: 00-WinTermSvcs_SV.pdf
Använda Mac-Bok och FileMaker Pro 7 med Citrix MetaFrame XP
Mer information finns i dokumentet Citrix Guide
Dokumentnamn: RJ Citrix Guide.SV.pdf
Använda Mac-Bok och FileMaker 7 med webbpublicering
För att publicera Mac-Bok med Instant Web Publishing behöver du:
• en Windows- eller Mac OS-baserad dator med FileMaker Pro 7 eller FileMaker Server 7 Advanced, aktiverad för Instant Web Publishing
Share_HomePage

Obs
Instant Web Publishing stöds inte i FileMaker Server 7 produkten. I övrigt behöver du
• tillgång till Internet eller ett intranet
• en eller flera Mac-Bok databaser

• FileMaker Pro web publishing komponenterna (automatiskt installerade vid en komplett installation)

• Windows: För att testa din Mac-Bok via webbläsare, behöver du ha Internet Explorer, Microsoft, version 6.0 i Windows 98, Windows NT 4.0 with Service Pack 6a (SP6a) och högre, Windows 2000, Windows XP.
• Mac OS X: För att testa din Mac-Bok via webbläsare, använd Microsoft Internet Explorer version 5.1 och 5.2 med Mac OS X 10.2.8 eller Safari 1.1 med Mac OS X 10.3.

Anslutning till Internet eller intranät
För att publicera Mac-Bok på Internet eller ett intranät, behöver värddatorn köra FileMaker Pro 7 eller FileMaker Server 7 Advanced och databaserna måste vara öppna.
Dessutom rekommenderas:
• Fast anslutning till Internet eller intranet via TCP/IP.
• En fast IP-adress eller domännamn. Om du är osäker på vad du har att välja mellan; kontakta din ISP eller nätverksadministratör.
Om att dela Mac-Bok med FileMaker Pro 7
FileMaker Pro Instant Web Publishing är utformad för att dela data i små arbetsgrupper, eller för
tillgång till egna data via nätverk. Via FileMaker Pro, Instant Web Publishing
kan du dela tillgången med upp till fem samtidiga webbanvändare.
Om att dela Mac-Bok med FileMaker Server 7 Advanced
För att dela information med flera samtidiga webbanvändare använder du FileMaker Server 7 Advanced. FileMaker Server Advanced erbjuder också stöd för Custom Web Publishing och tekniker som XML, ODBC, and JDBC. Andra fördelar med FileMaker Server 7 Advanced:
• Lättare underhåll för schemalagda aktiviteter som säkerhetskopiering och fjärradministration
• Stöd för flera databaser
LockPad

• Ökad säkerhet med SSL kryptering
För allmän information, se “Hosting databases with FileMaker Server Advanced: an overview”
sidan 29. För mer detaljer, se "the FileMaker Server Advanced Custom Web Publishing Guide".

Källa:
Installation and New Features Guide
Dokumentnamn: fm7_install_new_features.pdf

About publishing FileMaker Pro databases on the web
Dokumentnamn: fm7_instant_web_pub.pdf+ Kompatibilitet
FileMaker Pro 11-databaser har samma filformat (.fp7) som FileMaker Pro 10, 9, 8.5, 8 och FileMaker Pro 7. Därför kan databaser enkelt delas mellan dessa versioner. Funktioner specifika för nyare versioner, stöds endast av dessa (t ex Anslut till SQL-datakälla, som är en nyhet i FileMaker Pro 9, stöds inte av de äldre versionerna).
+ Övriga systemkrav (alla plattformar)
Webbläsarkrav: För att använda en FileMakerdatabas delad med Instant Web Publishing, krävs följande. Windows: Microsoft Internet Explorer version 7.x eller Firefox 2.x. Mac OS X: Safari 1.2.x (Mac OS X 10.3), Safari 2.0.x (Mac OS X 10.4) eller Firefox 2.x. Båda plattformar: Vissa tidigare versioner av Microsoft Internet Explorer och Safari blockeras. Andra Mozilla-baserade webbläsare stöds inte, och kommer att visa en dialogruta med uppmaning att uppgradera till en webbläsare som stöds. JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren.


+ Beställ


Påbörjad uppdatering: April 2010 Senast uppdaterad: Februari 2013


Nyhet!
icon_fm_go

Bokföring som App i iPhone / iPad
Läs mer...
Relaterad information