Nyheter
från...

Bokföringsmodul för FileMaker

Nu levereras redovisningsmodulen av Mac-Bok™ 3.03 för FileMaker Pro och FileMaker Server respektive Server Advanced, version 7-11. Ladda ner på vår kundarea. Saknar du inloggningsuppgifter? Anmäl dig här. Läs mer och beställ här.

Senast uppdaterad: mars 2010

Mac-Bok™ 3.03 Redovisning för Mac OSX och Windows

Nu levereras Runtimeversionen av Mac-Bok™ 3.03 för såväl Mac OSX 10.1-10.4 som Windows 2000 och XP (Vista respektive Leopardversionen färdigställs under Q2 2010). Ladda ner på vår kundarea. Saknar du inloggningsuppgifter? Anmäl dig här. Läs mer och beställ här.

Senast uppdaterad: mars 2010

BAS 2010

BAS logoBAS 2010 version 2 från BAS.SE

Kategorier