Nyheter
från...

BAS 2009 version 2

BAS logoBAS 2009 version 2 består av mindre redaktionella ändringar plus tillägg av de konton som fanns med förra året för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1 men hade fallit bort i den fil som publicerades 2008-12-22 för K1 2009 av BAS.SE

Kategorier